uw zorgen zijn onze gezamelijke uitdaging

WIJ:

 

Wij ondersteunen u bij de aanpak van uw juridisch probleem, waaromtrent u zorgen heeft.

Indien uw wederpartij een geldbedrag aan u verschuldigd mocht zijn dan laten wij het geld altijd rechtstreeks aan u betalen;

Wij hanteren geen abonnementen. Zie onze werkwijze 

Wij zijn een dynamisch bedrijf gevestigd in het gebouw Level in Leiden, aan de Bargelaan 200.

Wij maken samen met u een inschatting omtrent haalbaarheid. Soms is iets haalbaar, soms mogelijk haalbaar of absoluut onhaalbaar en dat moet helder en duidelijk gecommuniceerd worden, vinden wij. 

Wij  zijn ontstaan vanuit de vraag in de markt of juridische dienstverlening anders zou kunnen ? Daarop hebben wij ingespeeld, zie onze   Werkwijze


Wij  ondersteunen u bij de volgende "zorgen": 

- beslagrechtproblematiek;

- een bedrijfsorganisatieprobleem;

- een crediteur die meent een vordering op u te hebben, waar u het niet mee

  eens bent;

- een financieel geschil;

- juridisch probleem;

- probleem met een overheidsinstelling;


  

 


U ziet het, wij vervullen voor U de loket functie, zodat U voor de behandeling van Uw zorgen niet meer verder hoeft te zoeken. 

U heeft het adres daarvoor gevonden: Juraanzee 14 BV te Leiden. 

 

 

 

 

 


 

Opbellen
E-mail