uw zorgen zijn onze gezamelijke uitdaging

Werkwijze:

Onze werkwijze daarbij is eenvoudig. We hebben een intakegesprek, bij U op locatie. Mits het tot een opdracht komt, worden voor het oriënterende intakegesprek geen kosten voor in rekening gebracht.  Uitdrukkelijk zal het oriënterende gesprek niet over de zaak/zaken inhoudelijk gaan. Mocht dat wel zijn dan geldt het tarief zoals onder Summiere Analyse gemeld staat.

Summiere analyse:

Wilt U een summiere analyse en heeft u slechts 1  zorg dan bent U alleen voor de kosten van een dergelijk eenvoudig advies kwijt, t.w.  € 150,00 exclusief  btw,  welk bedrag van te voren dient te zijn voldaan. De daaraan bestede tijd mag het uur niet overschrijden, anders geldt aanvullend het uurtarief ad € 90,00 exclusief btw . 

Procedure(s):

Wij doen zelf de procedure(s) en indien noodzakelijk ook de inhoudelijke gerechtelijke procedure, waarbij wij nauw samenwerken  met specialisten indien nodig.

In het tenuitvoerleggingstraject schakelen wij alleen daar waar strikt noodzakelijk een gerechtsdeurwaarder in, zodat zijn/haar tussenkomst en kosten tot het minimum beperkt blijven.   

Informatievoorziening:

U wordt doorlopend van elke handeling - per mail - op de hoogte gehouden, zodat u altijd  actueel bent geïnformeerd.  Wij informeren U standaard 1x per half jaar of zoveel vaker als dat er ontwikkelingen in uw dossier zijn.  U wordt geacht akkoord te gaan met de communicatie per email.

Klantbehoud:

Wij zijn gericht op klantbehoud voor onze cliënten, indien mogelijk en wenselijk. Daarom trachten wij met Uw wederpartij voor dat we naar de rechter zouden  moeten gaan, tot een voor partijen passende oplossing te komen. Hoe, dat vertellen we U graag tijdens een persoonlijk onderhoud! 

Betaalbaar maatwerk:

In alle andere gevallen dan summiere analyse maken we samen met U een maatwerkzorgplan en bespreken wij met u ook onze condities waaronder we werken. 

Gaat het om financiële aangelegenheid  dan is ook daar onze werkwijze even eenvoudig. Het geld behoort aan U toe, zodat wij uw wederpartij benaderen om altijd rechtstreeks aan U een door u op te geven bankrelatie over te maken en niet aan ons. Het gaat daarbij om een deugdelijk onderbouwde claim. 

Uiteraard wordt aan Uw wederpartij alleen datgene in rekening gebracht wat volgens het Besluit Inkassokosten  (WIK) http://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/geldigheidsdatum_02-07-2013.,  voorzover uw wederpartij een consument betreft.  Bij een bedrijf, als Uw wederpartij,  wordt uiteraard aansluiting gezocht bij de door U gehanteerde algemene leveringsvoorwaarden, indien U deze heeft. heeft U nog geen voorwaarden dan helpen wij U graag om deze alsnog op te stellen, te viewen en of aanpassen. 

 

 

   

   


 


 


 


 

Opbellen
E-mail