uw zorgen zijn onze gezamelijke uitdaging

Voorwaarden en kosten

De intake heeft plaatsgevonden en wij hebben in beginsel besloten om met elkaar in zee te gaan.


Wij hanteren geen abonnementskosten, wij leveren wel betaalbaar maatwerk met evenzo heldere alsook duidelijke afspraken vooraf.


Wij zullen onze algemene voorwaarden voor dienstverlening waaronder wij werken met u bespreken en wij maken afspraken over de tarifering. Zo weet u precies wat de kosten zullen zijn.  

  

Van het verloop houden wij u periodiek dan wel indien dat zich noodzakelijkerwijs naar ons idee voordoet zo veel vaker als strikt nodig op de hoogte. Alles er op gericht zo efficiënt mogelijk te acteren. 

  

Onze organisatie hanteert voorwaarden die aan elke cliënt bij aanvaarding van opdracht door ons kosteloos worden verstrekt.    

  

Mochten we gedurende de looptijd een geschil hebben dan kunnen beide partijen de opdracht opzeggen. Het honorarium voor de door ons verrichte werkzaamheden blijft dan verschuldigd tot op dat moment. 

  

Daarnaast kennen wij een aparte geschillenregeling zoals opgenomen in onze voorwaarden.

 

 

 

Derdengelden 

wensen wij niet te ontvangen. Wij vragen uw contractspartij c.q. wederpartij altijd om verschuldigde gelden rechtstreeks aan u over te maken. Het komt ons immers niet toe en wij willen daaromtrent geen misverstand (laten) ontstaan. Wel rekenen wij op uw mededelingsplicht na ontvangst naar ons toe, daarbij. 


Deugdelijkheid:

Niet deugdelijk onderbouwde aangelegenheden zullen door ons niet in behandeling worden genomen.  


Integriteit:

Wij staan voor integriteit en verwachten dat van onze cliënten ook.

 

 

Kosten derden:

Kosten van externe partijen, zoals de de Kamer van Koophandel en of griffierechten en vastrecht(en) verzoeken wij u altijd om rechtstreeks vooraf te voldoen aan die begunstigde. Wij zullen in ieder geval geen actie ondernemen zo lang die noodzakelijke kosten niet zijn voldaan!     

 

 

 

 

Draagkracht opdrachtgever als ondernemer:

Overigens houden wij bij u als ondernemer/opdrachtgever/zzp-er rekening met uw inkomen bij het bepalen van de tarifering (te vermeerderen met de BTW) voor wat betreft juridische bijstand; wij hanteren daarbij zo veel mogelijk volgende uitgangspunten:

fiscaal inkomen cf definitieve aangifte     tarief

t/m € 18.000                                               € 1,00 per minuut

€ 18.001 t/m € 25.201                                € 1,50 per minuut

€ 25.202 t/m € 30.500                                € 2,00 per minuut

plus  € 30501                                             € 3,00 per minuut

Gewoon omdat we vinden dat iedereen recht heeft om zijn/haar vorderingen en of geschillen te kunnen laten behandelen!            

 

 

 

Opbellen
E-mail